Hofjes die samenleven

De naam verwijst naar de geschiedenis van Heemskerk. Een curtis is een oude term voor een woonvorm waarbij de bewoners zorgdragen voor het landschap. Met het samengaan van een aantal curtissen rond het jaar 1000 ontstond Heemskerk. Dit type woonvorm en het omliggende landschap hebben als inspiratie gediend voor het tenderteam. De Heerlijkheid Curtis bestaat uit vier woonclusters van circa 25 woningen, gesitueerd rondom collectieve binnentuinen. De bewoners van de zogenaamde curtissen delen gemeenschappelijke voorzieningen in de rest van het plangebied, waarvan slechts 15% wordt gebouwd. Het vele groen benadrukt de ligging van het projectgebied op een oude strandwal en maakt gebruik van bestaande hoogteverschillen en aanwezige rijke beplanting. Hierdoor ontstaat een natuurinclusief, biodivers en wateradaptief landschap. 

De 100 woningen zijn zeer divers, van appartementen tot drielaagse woningen. In een van de clusters wordt een meergeneratiehof ontwikkeld, waarin starters, senioren en gezinnen samenleven. De toekomstige bewoners van De Heerlijkheid Curtis komen gemakkelijk met elkaar in contact en vinden meer sociale steun in hun directe woonomgeving.  

Tenderteam

De Heerlijkheid Curtis is een ontwikkeling van Timpaan en Trebbe en het resultaat van een intensieve samenwerking met ontwerpers De Urbanisten (stedenbouw & landschap), Heren5 (architecten), Interegion Groep (tendermanagement) en gerenommeerde adviseurs van De Firma Stek (participatie), Area of People (community building), DEEL (mobiliteit), Merosch (duurzaamheid), Brockhoff Makelaars (marktanalyse) en Buro Boot (civiel). 

Proces

Op 3 oktober 2023 is het plan gepresenteerd aan de buurt en gemeenteraad. Gedurende het hele ontwikkeltraject worden alle betrokkenen niet alleen goed geïnformeerd, maar ook actief geraadpleegd. Zo komen we tot een breed gedragen plan dat echt iets toevoegt aan de wijk. 

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Rosa Surachno. Dit kan via deheerlijkheidcurtis@timpaan.nl of (06) 42 39 66 69.

Info- en reactiebijeenkomst 7 mei 2024

Ontwikkelcombinatie De Heerlijkheid Curtis (Timpaan en Trebbe) organiseerde een informatie- en reactiebijeenkomst op 7 mei 2024. Op deze avond namen we omwonenden en geïnteresseerden mee in het schetsontwerp van de plannen. De avond bestond uit een algemene presentatie, gevolgd door de mogelijkheid voor de aanwezigen om langs verschillende informatiepanelen te lopen en vragen te stellen en suggesties te doen. Daarnaast werden deelnemers uitgenodigd om zich in te schrijven voor een themasessie. Een themasessie is een groep van belangstellenden die op een bepaald thema meedenkt over de ontwikkeling van de Heerlijkheid Curtis. Lees hier het hele sfeerverslag.

Participatieplan

Ben je benieuwd naar het participatietraject voor deze fase van De Heerlijkheid Curtis? Bekijk dan ons participatieplan en klik op onderstaande link.

DOWNLOAD HET PARTICIPATIEPLAN

Planning

Bekijk hier de planning.

Aanmelden

Heb je belangstelling voor een nieuwbouwwoning in De Heerlijkheid Curtis? Meld je dan via het formulier aan als belangstellende.