Hofjes die samenleven

De naam verwijst naar de geschiedenis van Heemskerk. Een curtis is een oude term voor een woonvorm waarbij de bewoners zorgdragen voor het landschap. Met het samengaan van een aantal curtissen rond het jaar 1000 ontstond Heemskerk. Dit type woonvorm en het omliggende landschap hebben als inspiratie gediend voor het tenderteam. De Heerlijkheid Curtis bestaat uit vier woonclusters van circa 25 woningen, gesitueerd rondom collectieve binnentuinen. De bewoners van de zogenaamde curtissen delen gemeenschappelijke voorzieningen in de rest van het plangebied, waarvan slechts 15% wordt gebouwd. Het vele groen benadrukt de ligging van het projectgebied op een oude strandwal en maakt gebruik van bestaande hoogteverschillen en aanwezige rijke beplanting. Hierdoor ontstaat een natuurinclusief, biodivers en wateradaptief landschap. 

De 100 woningen zijn zeer divers, van appartementen tot drielaagse woningen. In een van de clusters wordt een meergeneratiehof ontwikkeld, waarin starters, senioren en gezinnen samenleven. De toekomstige bewoners van De Heerlijkheid Curtis komen gemakkelijk met elkaar in contact en vinden meer sociale steun in hun directe woonomgeving.  

Tenderteam

De Heerlijkheid Curtis is het resultaat van een intensieve samenwerking met ontwerpers De Urbanisten (stedenbouw & landschap), Heren5 (architecten), Interegion Groep (tendermanagement) en gerenommeerde adviseurs van De Firma Stek (participatie), Area of People (community building), DEEL (mobiliteit), Merosch (duurzaamheid), Brockhoff Makelaars (marktanalyse) en Buro Boot (civiel). 

Proces

Op 3 oktober is het plan gepresenteerd aan de buurt en gemeenteraad. Gedurende het hele ontwikkeltraject worden alle betrokkenen niet alleen goed geïnformeerd, maar ook actief geraadpleegd. Zo komen we tot een breed gedragen plan dat echt iets toevoegt aan de wijk.  

Aanmelden

Heb je belangstelling voor een nieuwbouwwoning in De Heerlijkheid Curtis? Meld je dan via het formulier aan als belangstellende.